You are hereНаша діяльність

Наша діяльність


Напрямки діяльності:

 

 • Просвітницька діяльність, сприяння самоорганізації громади шляхом поширення відповідної інформації з метою забезпечення поінформованості щодо екологічних прав громадян, підвищення розуміння необхідності збереження навколишнього природного середовища та запобігання глобальним  екологічним проблемам шляхом проведення освітніх, навчальних, благодійних, інформативних акцій та заходів;

 • Підвищення екологічної освіченості та екологічної культури щодо проблематики зміни клімату, деградації земель та збереження біорізноманіття;

 • Практична діяльність щодо впровадждення енергоефективних технологій та засад сталого розвитку у повсякденному житті;

 • Практична діяльність щодо збереження біорізноманіття та відновлення деградованих земель;

 •  Створення умов для популяризації та розвитку нового напрямку для регіону «зеленого туризму» та відповідно нових видів зайнятості як для чоловіків, так і жінок;

 • Розбудова  дитячої екологічної мережі Житомирщини;

 • Розвиток навичок серед школярів щодо прийняття рішень для підтримки балансу між зниженням викидів СО2 і забезпеченням життєво необхідних потреб населення;

 • Розуміння серед школярів та вчителів основних причин змін клімату та шляхи їх вирішення;

 • Ознайомлення школярів та вчителів із принципами роботи міжнародних договорів та організацій;

 • Застосування практичних вправ з енергоефективності під час обладання приміщень;

 • Розбудова спроможності, оновленнян відеотек, підтримка роботи зелених кінотеартрів;

 • Популяризація використання сонячної сушилок та інших засобів для використання альтернативних джерел енергії серед населення;

 • Популяризація та впровадження роздільного збору та переробки вторинної сировини у невеликих містах України;

 • Розширення можливостей та залучення жінок до проектів природоохоронного спрямування;

 • Розширення партнерств з науковцями, громадськими організаціями, державними органами влади, Інфо-центром з питань зеленого туризму, іншими установами та організаціями;

 • Розвиток та залучення до Партнерської мережі з питань освіти в інтересах сталого розвитку.

 

 

 

 

 

 

  

Сайт створено за підтримки Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ